کورش

پوريا ماهرويان

"الکس جووی" کارگردان جوان بريتانيائی قصد دارد فيلمی درباره کورش کبير پادشاه امپراتوری ايران و بنيانگذار سلسله هخامنشيان که قلمرو حکومتش از هند تا آسيای صغير و دريای مديترانه گسترده بود، بسازد.

ساخت اين فيلم از پائيز امسال آغاز می شود، و فيلمبرداری آن مدت پنج ماه بطول خواهد انجاميد. بودجه ای که برای ساخت اين فيلم در نظر گرفته شده است چيزی معادل 80 ميليون دلار خواهد بود، که با اين حساب پرخرج ترين فيلم تاريخ سينمای بريتانيا محسوب می شود. ولی "جووی" کارگردان 32 ساله فيلم، اعتقاد دارد چنين بودجه ای برای ساخت يک فيلم تاريخی بسيار اندک است.

داستان فيلم به اين صورت آغاز می شود که پيشگويان به پادشاهی اطلاع می دهند که نوه اش در آينده برعليه او طغيان خواهد کرد و سلطنت او را از بين خواهد برد. به همين دليل پادشاه دستور قتل او را می دهد. ولی والدين پسر، او را فراری می دهند. اودر بيابان به چوپانی مشغول می شود. تا اينکه در جوانی عليه پدربزرگش قيام می کند و پادشاهی او را سرنگون می کند.

فيملبرداری صحنه هائی که در آن دکور بکار برده می شود، در بريتانيا صورت خواهد گرفت و صحنه هايی که احتياج به فضای باز دارد در کشور پاکستان فيلمبرداری می شود.

در ساخت اين پروژه عظيم صدها بازيگر و هزاران سياهی لشگر شرکت خواهند داشت. هنوز برای بازی در نقش کورش بازيگری انتخاب نشده است ولی به گفته "جووی" برای اين نقش بازيگر مشهوری انتخاب خواهد شد.

به يقين می توان گفت درميان شخصيت های ايرانی پيش از اسلام، پس از زردشت، کورش شناخته ترين ايشان در بين غربی ها می باشد. بيشتر اطلاعات راجع به اين شخصيت تاريخی که در ميان غربی ها به بشردوستی و نيکوکاری شهره است، نشات گرفته از دو منبع معتبر يعنی کتاب مقدس يهوديان، تورات، و ديگری تاريخ هرودوت است که در قرن پنجم پيش از ميلاد مسيح نوشته شده است. از او به عنوان اولين کسی که در تاريخ قوانين حقوق بشر را وضع کرده است نام برده می شود.بنای يادبودی از کورش کبير در سيدنی
کورش به عنوان اولين پادشاه پارس، بعد از شکست مادها، سلسله هخامنشيان را بنياد نهاد. طبق رواياتی که در کتاب عهد عتيق آمده است، کوروش به کمک خداوند بابل را فتح و يهوديان آنجا را که در اسارت هستند آزاد می کند و به آنها اجازه می دهد دوباره به بيت المقدس بازگردند.


اين برای نخستين بار است که درباره يک شخصيت ايرانی فيلمی به اين عظمت ساخته می شود. البته اين گمان می رود که با توجه به اعتبار و محبوبيتی که کورش در نزد يهوديان دارد، شخصيت آسمانی و مقدس او بر شخصيت تاريخی او چيره است و شايد همين موضوع عاملی است که تهيه کنندگان اين فيلم را ترغيب کرده است که دست به ساخت فيلمی با چنين هزينه هنگفتی بزنند.

در قرآن هم از شخصيتی به نام "ذوالقرنين" نام برده شده است. بعضی از مفسرين اعتقاد براين دارند منظور قرآن از ذوالقرنين اسکندر مقدونی می باشد. ولی عده ای با تطبيق برخی از آياتی که درباره ذوالقرنين نازل شده و سرگذشت کورش يقين دارند مقصود خداوند از ذوالقرنين کسی بجز کورش نبوده است. به هر حال از ذوالقرنين در قرآن به عنوان شخصيتی دادگستر و بشردوست ياد شده است.

از سوی ديگر در آمريکا هم مقدمات ساخت فيلمی در باره اسکندر مقدونی، که سلسله هخامنشيان به دست او نابود شد، آماده شده است. بعد از انصراف اليور استون، مارتين اسکورسيزی و ريدلی اسکات، باز لرمن کارگردان مولن روژ ساخت اين فيلم را آغاز کرده است.

اين فيلم در سال 2005 به پايان خواهد رسيد و احتمالا " لئوناردو دی کاپريو" نقش اسکندر را بازی خواهد کرد. او برای ساخت اين فيلم بودجه ای تقريبا دو برابر بودجه فيلم کورش کبير در اختيار دارد.

البته انتظار می رود که در ساخت اين فيلم عوامل تماشاگر پسندانه و تا حدودی قهرمان پرورانه اعمال شود. جووی" کارگردان 32 ساله اين فيلم در نظر دارد صحنه های نبرد و بزرگ اين فيلم را با نيم نگاهی به فيلم ارباب حلقه ها: دو برج ولورنس عربستان بسازد

/ 0 نظر / 9 بازدید